PIŁKA SIATKOWA
TENIS STOŁOWY

PIŁKA NOŻNA
BOKS
A A A

Oświadczenie Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej

Oświadczenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” Złotów w Złotowie:

 

W dniu 17.02.2015r. na posiedzeniu Zarządu klubu wszyscy członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej złożyli rezygnację z pełnionych funkcji z dniem 23.03.2015r. Jednocześnie zgodnie ze Statutem Klubu, Zarząd zwołał na dzień 23.03.2015r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu. 

Powodem rezygnacji jest przyznanie niższej dotacji przez Burmistrza Złotowa Adama Pulita    w stosunku do lat ubiegłych oraz nie wywiązanie się ze składanych deklaracji. Ponadto na w/w decyzję miały wpływ krzywdzące oceny sposobu zarządzania klubem wyrażone publicznie przez Włodarza Miasta.

Zaprzeczamy jakoby Miejski Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Złotów korzystał nieodpłatnie       z miejskich obiektów sportowych, z tego tytułu w 2014 roku „Sparta” zapłaciła miastu kwotę     8 929,00 zł.

Zarząd klubu dbając o płynność finansową zdołał pozyskać szereg sponsorów 

i reklamodawców, np. w 2014 roku budżet klubu wyniósł ponad 431 tys. zł, z czego pozyskane środki pozabudżetowe wyniosły ponad 200 tys. zł. Dzięki tym środkom możliwe było utrzymanie szkolenia dzieci i młodzieży w pięciu sekcjach oraz uczestnictwo 

we współzawodnictwie sportowym w 2014 roku w następujących rozgrywkach:

PIŁKA NOŻNA:

drużyna Senior – udział w licznych meczach sparingowych oraz  Pilskiej Klasie Okręgowej, 

drużyna Junior – udział w meczach sparingowych, turniejach oraz w Pilskiej Lidze Juniora,

drużyna Trampkarz – udział w meczach sparingowych, turniejach oraz Pilskiej Lidze Trampkarza,

drużyna Młodzik – udział w turniejach oraz Pilskiej Lidze Młodzika,

dwie drużyny Orlika – udział w turniejach oraz Pilskiej Lidze Orlika,

drużyna Żak – udział w turniejach oraz Pilskiej Lidze Żaka,

Akademia Piłkarska Sparty Złotów – udział w turniejach.

 

PIŁKA SIATKOWA:

drużyna III Liga – udział w meczach sparingowych, turniejach oraz rozgrywkach 

III Ligii Serii A/B Kobiet organizowanych przez WZPS,

drużyna Kadetka – udział w meczach sparingowych, turniejach oraz rozgrywkach Kadetek organizowanych przez WZPS,

drużyna Młodziczka – udział w meczach sparingowych, turniejach oraz rozgrywkach Młodziczek organizowanych przez WZPS.

 

TENIS STOŁOWY:

w kategorii Senior – udział w rozgrywkach III Ligi oraz IV Ligi,

w kategorii Junior – udział w rozgrywkach IV Ligi,

w kategorii Młodzieżowiec – udział w rozgrywkach IV Ligi oraz Mistrzostwach Wojewódzkich,

w kategorii Młodzik – udział w Mistrzostwach Wojewódzkich.

 

BOKS:

w kategoriach Junior/Juniorka, Kadet/Kadetka, Młodzik/Młodziczka, Młodzieżowiec – udział w licznych turniejach bokserskich, Mistrzostwach Polski i Olimpiadzie Młodzieży.

 

LEKKA ATLETYKA:

w kategoriach Junior, Junior Młodszy, Młodzik – udział w Mistrzostwach Wojewódzkich, Mistrzostwach Polski oraz Makroregionu.  

 

Należy podkreślić, że w ubiegłym roku szkoleniem łącznie objętych było około 

500 osób, przy zatrudnieniu 15 trenerów i 10 osób działających społecznie. Nie sposób również pominąć zaangażowania i pracy rodziców. 

Mając na uwadze powyższe Zarząd klubu nie mógł podjąć innej decyzji jak rezygnacja, bowiem próba kontynuowania działalności klubu spowodowałaby jego zadłużenie bądź likwidację niektórych sekcji. Na to zgody nie ma …

Zarząd i Komisja Rewizyjna klubu składa serdecznie podziękowania zawodnikom, trenerom, pracownikom klubu, sponsorom, reklamodawcom oraz kibicom za wieloletnią, owocną współpracę na rzecz rozwoju złotowskiego sportu. Mamy nadzieję, że tradycja klubu przetrwa …

Autor:sparta