PIŁKA SIATKOWA
TENIS STOŁOWY

PIŁKA NOŻNA
BOKS
A A A

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu, 24 marca 2016 r. o godz. 17.00 (drugi termin – 17.15)

 

 

Złotów, dnia 22 lutego 2016  r.

Na podstawie par. 23 Statutu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Złotowie, Zarząd MLKS „Sparta” Złotów zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu odbędzie się 24 marca 2016  r. o godz. 17.00 (drugi termin – 17.15) w sali konferencyjnej Gminnej Spółdzielni „Rolnik” w Złotowie przy ul. Ks. Domańskiego

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęci porządku obrad i regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji Statutowej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu MLKS „Sparta” Złotów z działalności w roku 2015.
 9.  Sprawozdanie finansowe klubu za rok 2015.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu klubu z działalności w roku 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu klubu za 2015 rok oraz przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami.
 13. Przyjęci uchwał i wniosków.
 14. Wolne wnioski, dyskusja.
 15. Zakończenie obrad.

 

Z poważaniem

Zarząd MLKS

SPARTA

Autor:admin