Home » Jungovsko tumačenje snova: priručnik za teoriju i praksu by James A. Hall
Jungovsko tumačenje snova: priručnik za teoriju i praksu James A. Hall

Jungovsko tumačenje snova: priručnik za teoriju i praksu

James A. Hall

Published
ISBN :
Paperback
132 pages
Enter the sum

 About the Book 

Snovi, koje su neki nazivali boljim zaobravljenim jezikom, a drugi porukama od đavola, dugo su bili posmatrani kao zlosutni nagoveštaji budućnosti. Moderno verovanje da su snovi blisko povezani sa personalnom psihologijom, stavovima i navikamaMoreSnovi, koje su neki nazivali boljim zaobravljenim jezikom, a drugi porukama od đavola, dugo su bili posmatrani kao zlosutni nagoveštaji budućnosti. Moderno verovanje da su snovi blisko povezani sa personalnom psihologijom, stavovima i navikama ponašanja sanjača duguje mnogo pionirskim radovima Junga, koji je pokazao da se nesvesno značajno ispoljava u životu kroz snove.Holova knjiga je praktičan vodič za razumevanje snova u svetlu osnovnih principa Jungove Analitičke Psihologije. Jungov model psihe je sažeto opisan i razjašnjen, sa mnogo kliničkih primera snova i njihovim mogućim tumačenjima. Razjašnjeni su Kompleks i Arhetip, Ego i Senka, Anima, Animus i Persona- Alhemijski motivi u snovima- Conjunctio itd.Posebna pažnja je posvećena uobičajenom i motivima koji se ponavljaju u snovima (letenje i padanje, incest, zmije, kuće, automobili, kraj sveta, smrt, brak, seksualne slike, proganjanje itd.)- traumatičnim snovima, kompenzatornoj i svrhovitoj funkciji snova, snovima koji predviđaju bolest ili fizičku promenu i konačno, kako se snovi odnose na pozornicu života i individuacioni proces sanjača.